Organisatie

Maxima is een particulier initiatief, zonder religieuze of politieke doelstelling. Er zijn geen betaalde krachten; alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.


Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Kledingbank Maxima bestaat uit:
Anja Brink, voorzitter; José Drent, secretaris; Gerda van Veen, penningmeester en de leden Winnie Bakker, Corinne Talsma, Truus Gransbergen en Henk Slagter.

Postadres
Het postadres van het bestuur is: Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer

 

Contact
Het mailadres van het bestuur is: contact@kledingbankmaxima.nl

 

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer is: NL81 RABO 0108 3188 85 t.n.v. Maxima Sappemeer.

 

Verantwoording
Het bestuur legt verantwoording af van de activiteiten en van het financieel beleid in het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt op de website geplaatst, zie Jaarverslagen
De webpagina Nieuws vermeldt de belangrijkste ontwikkelingen.

Reglement Maxima
In dit Reglement Maxima zijn alle afspraken beschreven voor de medewerkers in de winkel, de bedrijfsleiders en het bestuur, zodat iedereen weet welke afspraken er bestaan.
Er zijn drie hoofdstukken (zie Reglement Maxima):

A.  Vrijwilligers in de winkel

B.  Bedrijfsleiders

C.  Bestuursleden

 

Bedrijfsleiders
De bedrijfsleiders vervullen een centrale rol binnen de kledingbank: ze zijn als leidinggevende verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de winkel; zie pagina 8 van het Reglement Maxima.

Vrijwilligers in de winkel
In de winkel staan medewerkers, die meestal zelf ook een uitkering hebben.
De medewerkers dragen onder meer zorg voor:
- inschrijven van de bezoekers;
- helpen bij het winkelen;
- sorteren van de binnengekomen kleding.

Alle taken en afspraken staan beschreven op de pagina's 1 t/m 7 van het Reglement Maxima.

 

Webmaster
Bert Meijer