Partners‎ > ‎

Maatschappelijke organisaties

Maxima werkt met veel maatschappelijke organisaties in de regio samen.
Om de doelgroep te bereiken verspreiden de Sociale dienst van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en de Sociale dienst van de gemeente Haren twee maal per jaar een uitnodigingsbrief van Maxima aan alle cliënten.
Ook ligt een flyer van Maxima op de balie van de Sociale Diensten. 
 
Met de volgende organisaties is de afspraak gemaakt dat men voor cliënten met een inkomen van minder dan 110% van de bijstandsnorm, die geen bijstandsuitkering, Wajonguitkering of een Langdurigheidstoeslag hebben, een verwijsbrief naar Maxima kan schrijven:
 • Humanitas, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren  
 • Gemeentelijke Kredietbank, Hoogezand-Sappemeer  
 • WMO-platform, Hoogezand-Sappemeer  
 • Sociaal team Gorecht-West te Hoogezand
 • Kwartier zorg en welzijn, Hoogezand-Sappemeer
 • Maatschappelijk Werk, Hoogezand-Sappemeer
 • Voedselbank, Hoogezand-Sappemeer
 • Humanitas DMH, Hoogezand-Sappemeer
 • MEE Groningen
 • Leger des Heils Noord, Groningen
 • Novo, Hoogezand
 • Lentis, Hoogezand
 • Zorggroep Meander
 • Stichting Leergeld Hoogezand / Groningen
 • Zienn, Hoogezand
 • Welzijnszorg Groei!,Stadskanaal/Groningen
 • Masis, Kolham
Met de wijkbeheerders van Woningstichting Lefier in Hoogezand-Sappemeer wordt samengewerkt.
 
Maxima doet mee met de kanskaartenactie in verschillende wijken in Hoogezand-Sappemeer, georganiseerd door Humanitas.
 
De Stichting Torion in Haren organiseert eens er maand vervoer per bus van Kerklaan 5 te Haren naar Maxima in Sappemeer v.v. De bus vertrekt om 9.30 uur en is rond 12.00 uur weer terug.
 
Met SUN (Stichting Urgente Noden) Groningen wordt samengewerkt door het beschikbaar stellen van kleding.
 
Klik voor logo's op volgende de link: Maatschappelijke organisaties