Sponsors

De Stichting kledingbank Maxima Sappemeer dankt de volgende sponsors:
Sponsoring van Maxima is fiscaal aantrekkelijk
Door het groeiend aantal vestigingen krijgt Maxima in de provincie Groningen steeds meer bekendheid. Maxima is maandelijks in de pers. Dit kan aantrekkelijk zijn voor sponsors.
De Belastingdienst heeft Maxima een ANBI-verklaring toegekend. Dat betekent dat sponsorgiften en de schenking van restpartijen kleding of schoenen fiscaal kunnen worden verrekend.
 
Overweegt u om een restpartij kleding of schoenen aan Maxima te schenken, klik dan voor meer informatie naar de flyer
Sponsoring kan een win-winsituatie zijn.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We leven in een samenleving. Samen leven betekent omzien naar elkaar.
Onze regio scoort landelijk de hoogste werkloosheidscijfers. Er is onvoldoende werk.
Bestuursleden en vrijwilligers van Kledingbank Maxima willen iets doen aan de vaak uitzichtloze situatie van uitkeringsgerechtigden.
Enerzijds door gratis kleding te verstrekken anderzijds door diverse activiteiten te organiseren, zie www.kledingbankmaxima.nl / meer dan kleding.
In de winkel werken uitkeringsgerechtigden. We werken voor en door de doelgroep!
 
Interesse in sponsoring?
We komen graag met u in contact en laten we u Maxima zien, Molenraai 1 te Sappemeer.
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Henk Slagter (06-10584923).
Het bankrekeningnummer van Maxima Sappemeer is IBAN: NL81 RABO 0108.3188.85. 
 
Verantwoording
Een jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de Stichting kledingbank Maxima wordt gegeven in het jaaroverzicht op de website.
De Stichting Kledingbank Maxima te Sappemeer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54 87 21 54.